IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizator: Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Poštovane kolege i dragi prijatelji,

zadovoljstvo mi je da Vas pozovem da učestvujete u radu IX međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020, koja će se u organizaciji Univerziteta PIM, Banja Luka, Republika Srpska, BiH, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 08- 11.10.2020. godine.

Srdačan pozdrav,
Dejan Kojić
Predsjednik organizacionog odbora

STED 2019