IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizator: Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

VELIKO HVALA SVIM UČESNICIMA KONFERENCIJE

 

Poštovane kolege, dragi prijatelji

Nadamo se da ste se zadovoljni vratili svojim kućama, svakodnevnim obavezama i poslovima. Zahvaljujemo vam se na vašem učešću i doprinosu u radu VIII međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2019.

Veliko hvala kolegama i kolegicama sa Fakulteta za menadžment Herceg Novi, Crna Gora, Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija, Šabac, Srbija i naučno-stručnog udruženja „Futura“, Šibenik, Hrvatska, na učešću i suorganizaciji Konferencije.

Zahvaljujemo se plenarnim predavačima na zanimljivim i aktuelnim predavanjima, te svim članovima radnih predsjedništava. Zahvalni smo i našim sponzorima, kao i našim domaćinima, osoblju hotela Leotar, bez kojih organizacija ove konferencije ne bi bila tako uspješna. Hvala i našim dragim studentima, saradnicima i profesorima iz studijskog centra Univerziteta PIM u Trebinju na neumornom radu i podršci organizaciji konferencije.

Čestitamo autorima nagrađenih radova:

  1. Ljiljana Jović, Danijela Lakić, „Ekonomski i politički aspekti bregzita“;
  2. Marija Jevtić Dajić, „Prenos identiteta i morfoloških karakteristika umetničkih dela na taktilne 3D modele za slepe i slabovide i upotreba štampane elektronike“
  3. Slavica Porobić, Đurica Katnić, Dragana Jovanović, Jelena Papan, Dušan Mijin, Milena Marinović-Cincović, „5-(4-cyanophenil)-3-amido-6-hidroxy-4-methyl-2-pyridone/PVA films: Spectrophotometric, Thermal and Radiation Properties“

 Zbornik radova sa VIII međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2019, će biti objavljen do kraja decembra 2019. godine.

U ZDRAVLJE!

 Organizacioni odbor