IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Poštovane kolege i dragi prijatelji,

zadovoljstvo mi je da Vas pozovem da učestvujete u radu IX međunarodne naučne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020, koja će se u organizaciji Univerziteta PIM, Banja Luka, Republika Srpska, BiH, održati u Kongresnom centru, kompleksa Grad Sunca, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 08- 11.10.2020. godine.

Srdačan pozdrav,
Dejan Kojić
Predsjednik organizacionog odbora

STED 2019