IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Poštovane kolege i dragi prijatelji,

I pored svih nastojanja da se međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020, održi u punom kapacitetu, na žalost zbog epidemiološke sutuacije to neće biti moguće. Na sjednici organizacionog i programskog odbora smo razmatrali opcije odlaganja ili pronalaska odgovarajućeg modela održavanja konferencije. Odlučili smo se, da ipak održimo konferenciju jer je brojnim autorima zbog napredovanja u karijeri važno publikovanje radova. Izabrali smo model po kome bi svi autori napravili postere i/ili video prezentacije svojih radova, koji bi bili prezentovani na web stranici konferencije, zajedno sa kontaktima autora. Sve prezentacije (poster, video ili power point) bi se nalazile na sajtu konferencije do početka sljedeće konferencije STED 2021, koju zakazujemo za termin: 03-06.06. 2021. godine, takođe u Trebinju. Posteri bi bili izloženi i u prostorijama Univerziteta PIM i naših studijskih centara u Trebinju i Brčkom. Postere je potrebno poslati na mail: stedconference@gmail.com do 30.09.2020. a pune radove do kraja oktobra 2020. godine.

Svi ostali aspekti međunarodne naučne konferencije će biti ispoštovani. Štampaće se “Book of Apstracts”, a Zbornik radova će biti dostupan online na stranici konferencije a u printanoj verziji će biti dostavljen nacionalnim bibliotekama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i bibliotekama Univerziteta PIM i naših studijskih centara. Svaki autor će dobiti certifikat o učešću na konferenciji.

Srdačan pozdrav,
Dejan Kojić
Predsjednik organizacionog odbora

STED 2019