IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizator: Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Cilj konferencije

Cilj konferencije je omogućiti autorima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima i/ili konceptima otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja, pristupne i inovativne prakse u svijetu koji se razvija u kntinuitetu.

Konferencija nastoji okupiti autore iz različitih različith naučnih oblasti sa idejom razvoja i identifikovanja mogućnosti formiranja istraživačkih timova radi popularizovanja korisnih istraživačkih rezultata u okviru rada na projektima i učešća u evropskim istraživačkim programima.

Pozivaju se svi autori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i iz privrede da dostave  radove i učestvuju u knferenciji. Naučni dio konferencije će se odvijati kroz:

  • Plenarna predavanja (30 + 5 min),
  • Usmene prezentacije (10 + 5 min),
  • Poster prezentacije ( maksimalne dimenzije 90x90 cm).

Teme konferencije

  • Inženjerstvo, tehnologija i materijali,
  • Računarske nauke,
  • Ekologija, energetska efikasnost i zelena energija,
  • Ekonomske nauke,
  • Menadžment,
  • Pravne nauke,
  • Psihologija, pedagogija i andragogija. 

Jezik

Zvanični jezici konferencije su engleski i službeni jezici Bosne i Hercegovine.