Cilj konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju je omogućiti autorima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima i/ili konceptima, otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja, pristupne i inovativne prakse u svijetu koji se u kontinuitetu razvija.

Konferencija nastoji okupiti autore iz različitih naučnih oblasti sa idejom razvoja i identifikovanja mogućnosti formiranja istraživačkih timova radi popularizovanja korisnih istraživačkih rezultata u okviru rada na projektima i učešća u evropskim istraživačkim programima.

Pozivaju se svi autori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i iz privrede da dostave  radove i učestvuju u konferenciji. Naučni dio konferencije će se odvijati kroz:

 • Plenarna predavanja (30 + 5 min),
 • Usmene prezentacije (15 + 5 min),
 • Poster prezentacije (maksimalne dimenzije 90×90 cm).

Teme konferencije

 • Inženjerstvo, tehnologiji i materijali,
 • Informacione tehnologije,
 • Ekologija, energetska efikasnost i zelena energija,
 • Ekonomske nauke i menadžment,
 • Pravne nauke,
 • Psihologija,
 • Obrazovanje,
 • Medicinske nauke.

Jezik

Zvanični jezici konferencije su: engleski jezik i službeni jezici Bosne i Hercegovine.