VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2019

Univerzitet PIM Banja Luka, BiH
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija
Znanstveno-stručna udruga "FUTURA", Šibenik, Hrvatska


Trebinje, 8 - 9. Novembar 2019.