X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT


STED 2021

Koorganizatori:

Tehnički Univerzitet Košice, Fakultet proizvodnih tehnologija Prešov, Slovačka;

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija;
Otvoreni Univerzitet Armenije, Jaravan, Armenija;
Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;

Evropska marketing i menadžment asocijacija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

 

Trebinje, 3. - 6. juna 2021.