VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2019

Univerzitet PIM Banja Luka, BiH
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija
Znanstveno-stručna udruga "FUTURA", Šibenik, Hrvatska


Trebinje, 8 - 9. Novembar 2019.

Instrukcije za autore

1. Rukopise izvoda i radova, napisane u WORDU, poslati putem  E-poštom na adresu stedconference@gmail.com. Preuzmite obrazac izvoda sa ovog linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je 31.08.2019. godine, a rok za slanje punih radova je 20.10.2019. godine.

3. Obrazac za pisanje rada sa detaljnim uputstvima možete pruzeti na sljedećem linku OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik