Instrukcije za autore

1. Rukopise izvoda i radova, napisane u WORDU, poslati putem  E-poštom na adresu stedconference@gmail.com. Preuzmite obrazac izvoda sa ovog linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je 10.05.2022. godine, a rok za slanje punih radova je 15.07.2022. godine.

3. Obrazac za pisanje rada sa detaljnim uputstvima možete pruzeti na sljedećem linku OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik