X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2021

Trebinje, 3. - 6. juna 2021.

Koorganizatori:

 

Tehnički Univerzitet Košice, Fakultet proizvodnih tehnologija Prešov, Slovačka;

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;

Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;

Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija;

Yerevan Haybusak University, Jaravan, Jermenija;

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;

Evropska marketing i menadžment asocijacija;

Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske;

Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

 Privredna komora Republike Srpske, BIH;

Instrukcije za autore

1. Rukopise izvoda i radova, napisane u WORDU, poslati putem  E-poštom na adresu stedconference@gmail.com. Preuzmite obrazac izvoda sa ovog linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je 30.04.2021. godine, a rok za slanje punih radova je 31.07.2021. godine.

3. Obrazac za pisanje rada sa detaljnim uputstvima možete pruzeti na sljedećem linku OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik