X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT


STED 2021

Koorganizatori:

Tehnički Univerzitet Košice, Fakultet proizvodnih tehnologija Prešov, Slovačka;

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija;
Otvoreni Univerzitet Armenije, Jaravan, Armenija;
Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;

Evropska marketing i menadžment asocijacija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

 

Trebinje, 3. - 6. juna 2021.

Organizacioni Odbor

Dr Dejan Kojić

Dr Mladen Ivić

Dr Predrag Raosavljević

Dr Nikola Vojvodić

Dr Dara Cvijetić

M.Sc. Marina Mišeljić

Jelena Prelo

Mr Nada Banović

Mr Jelena Asanović

Dipl. ing. Aleksandar Sofrić

Dipl. pravnik Igor Šabić

 

Studenti:

Anja Suzić

Anđela Savić

Nikolina Sudar

Danijela Belović

Tamara Ateljević

Tanja Jeftović