VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2019

Univerzitet PIM Banja Luka, BiH
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac, Srbija
Znanstveno-stručna udruga "FUTURA", Šibenik, Hrvatska


Trebinje, 8 - 9. Novembar 2019.

Organizacioni Odbor

Dr Dejan Kojić

Dr Mladen Ivić

Dr Predrag Raosavljević

Dr Nikola Vojvodić

Dr Dara Cvijetić

Mr Milijana Rataković

Mr Nada Banović

Mr Jelena Asanović

Dipl. ing. Aleksandar Sofrić

Dipl. pravnik Igor Šabić

Studenti:

Anja Suzić

Anđela Savić

Nikolina Sudar

Danijela Belović

Tamara Ateljević

Tanja Jeftović