X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2021

Trebinje, 3. - 6. juna 2021.

Koorganizatori:

 

Tehnički Univerzitet Košice, Fakultet proizvodnih tehnologija Prešov, Slovačka;

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;

Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;

Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija;

Yerevan Haybusak University, Jaravan, Jermenija;

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;

Evropska marketing i menadžment asocijacija;

Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;

Udruženje inženjera tehnologije Republike Srpske;

Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

 Privredna komora Republike Srpske, BIH;

Organizacioni Odbor

Dr Dejan Kojić, president

Dr Mladen Ivić

Dr Predrag Raosavljević

Dr Nikola Vojvodić

Dr Dara Cvijetić

Jelena Prelo

Mr Nada Banović

Mr Jelena Asanović

Mr Darjana Sredić

Dipl. ing. Aleksandar Sofrić

Dipl. pravnik Igor Šabić

Studenti:

Milica Pljevaljčić

Kristina Brčić

Andrea Šaraba

Brankica Perišić

Danica Runjevac