IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Organizacioni Odbor

Dr Dejan Kojić

Dr Mladen Ivić

Dr Predrag Raosavljević

Dr Nikola Vojvodić

Dr Dara Cvijetić

M.Sc. Marina Mišeljić

Jelena Prelo

Mr Nada Banović

Mr Jelena Asanović

Dipl. ing. Aleksandar Sofrić

Dipl. pravnik Igor Šabić

 

Studenti:

Anja Suzić

Anđela Savić

Nikolina Sudar

Danijela Belović

Tamara Ateljević

Tanja Jeftović