Participacija

Participacija za učesnike konferecije STED 2019 iznosi 100KM (50) i obuhvata:

  • tehnički program
  • do dvije publikacije
  • knjiga izvoda
  • svečana večera i koktel
  • posjeta manastiru i vinariji Tvrdoš
  • kafa u pauzama

Učesnici iz Bosne iz Hercegovine uplatu mogu izvršiti na sledeće žiro-račune ( sa naznakom: za  STED 2019 konferenciju ) :

Sberbank a.d. Banja Luka: 567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka: 551-500-11296940-32
Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00000296-49


Payment instructions ( with note : for STED 2019 conference)

56A:  Intermediary  Bank

                 DEUTSCHE BANK AG
                 FRANKFURT AM MAIN

                S.W.I.F.T. code: DEUTDEFF

 57A:  Account with Institution

  Acc. No :            

 EUR  936 5503 00                    

 CAD  936 5503 00                     

 AUD  936 5503 00                    

GBP  936 5503 00                     

CHF  936 5503 00                    

DKK  936 5503 00                     

NOK  936 5503 00                    

SEK  936 5503 00                     

         SBERBANK A.D.

         BANJA LUKA

         S.W.I.F.T.  code: SABRBA2B

59:   No. of account of beneficiary with Sberbank: /         

Full Name and Address of beneficiary:

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INZ.I MENADZMENT BL
DESPOTA STEFANA LAZAREVICA BB

BA395671430000692686