IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Plenarni predavači

Prof. dr Bojan Rosi

Prof. dr Bojan Rosi

Dekan

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija.

Tema: Pametni gradovi.

Prof. dr Jelena Pavličević

Prof. dr Jelena Pavličević

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija.

Tema: Novel polycarbonate-based polyurethane nanocomposites: synthesis, characterization and application.