Plenarni predavači

Dr Julija Zujenkova (ЮЛИЯ ЗУЕНКОВА)

Dr Julija Zujenkova (ЮЛИЯ ЗУЕНКОВА)

Predavač

Ruski univerzitet “Narodno prijateljstvo”, Fakultet za postdiplomske medicinske studije, Departman za zdravstveni menadžment i javno zdravlje, Moskva, Rusija.

Tema plenarnog predvanja: Value based approach as a driver of modern healthcare

Dr Tamara Erceg

Dr Tamara Erceg

Naučni saradnik

Tehnološki fakultet u Novom Sadu, Univerzitet Novi Sad, Srbija.

Tema plenarnog predavanja: Optimizacija primenskih svojstava biorazgradivih filmova na osnovu celuloze acetata primenom zelene hemije

Dr Bojan Rosi

Dr Bojan Rosi

Redovni profesor

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija

Tema plenarnog predvanja: Međunarodni ISO standardi i pametni gradovi i zajednice

Dr Svetlana Anđelić

Dr Svetlana Anđelić

Docent

Univerzitet PIM, Fakultet računarskih nauka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Tema plenarnog predavanja: Provera znanja primenom računarskog adaptivnog testiranja kao odgovor na savremene tendencije u obrazovanju.