IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE

ČETVRTAK – 8. OKTOBAR

 12:00 – 20:00 Registracija učesnika

18:00 – 18:30 Otvaranje konferencije                      

18:30 – 18:50 Plenarno predavanje: Smart City – Prof. dr Bojan Rosi, Fakultet za logistiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

18:50 – 19:50 Panel-diskusija: Pametni gradovi – gradovi budućnosti

 20:00 Koktel

 PETAK – 9. OKTOBAR

 12:00 – 18:00 Registracija učesnika

 09:30 – 10:50 Plenarna predavanja (2 predavanja)

 11:00– 11:15  Kafe pauza

 11:20-13:20 Rad po sekcijama

 13:20 – 13:35 Kafe pauza

 13:40 – 15:00 Rad po sekcijama

 15:00 – 17:00 Pauza

 17:00 – 18:30 Rad po sekcijama

 20:00 Svečana večera

SUBOTA – 10. OKTOBAR

09:30 – 10:30 Poster sekcija

10:30– 12:30 Rad po sekcijama

12:30-12:50 Kafe pauza

13:00 – 13:30 Zatvaranje konferencije

 14:00 – Izlet