VII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU 

STED 2019

– organizator Univerzitet PIM Banja Luka,
– koorganizator Tehničhi univerzitet Kluj-Napoca, Sjeverni univerzitetski centar u Baia Mare
Trebinje, 8 – 9. Novembar, 2019. godine

TEME

Osnovne teme konferencije su:

  • Inženjerstvo, tehnologija i materijali,
  • Računarske nauke,
  • Energetska efikasnos i zelena energija,
  • Ekonomske nauke,
  • Menadžment,
  • Pravne nauke,
  • Psihologija, pedagogija i andragogija.